in

Một siêu thị ở Bắc Ireland nổi tiếng vì cách trả ơn nhân viên y tế đang chiến đấu dịch Covid-19 cực tinh tế

Vào ngày 22 tháng 3, một siêu thị Tesco ở Belfast, Bắc Ireland đã mở cửa sớm một tiếng để nhân viên y tế và chăm sóc sức khỏe có thể mua sắm thoải mái trước khi tới giờ làm việc. Khi họ bước vào đây, các nhân viên củađã vỗ tay và tặng hoa như một cách để cảm ơn những vị anh hùng không tên này.