in

Thanh niên tham gia thử thách liếm bồn cầu dương tính với Covid-19

Trong tình hình dịch bệnh phức tạp tại rất nhiều quốc gia trên thế giới, một số người kém ý thức đã liều lĩnh có hành động thách thức bệnh tật bằng cách liếm bồn cầu, khăn giấy trong siêu thị để lại những hậu quả rất nghiêm trọng.