in

Zalo tạm dừng tính năng ‘Phòng trò chuyện’ và ‘Tìm quanh đây’

và gọi điện thoại qua internet Zalo do người Việt phát triển và hoàn toàn miễn phí. Sự ra đời của Zalo đã mang lại rất nhiều lợi ích cho người dùng, ngoài việc nhắn tin hay điện thoại video cho người thân.

Chức năng gọi điện qua internet trên Zalo

Zalo còn có một vài chức năng hữu dụng như làm thủ tục hành chính trực tuyến ngay trên ứng dụng, góp phần làm giảm thời gian chờ đợi làm thủ tục trực tiếp tại các cơ quan nhà nước.

Dù lợi ích của Zalo mang lại là không hề nhỏ nhưng bên cạnh đó những nguy hại tiềm ẩn khác của ứng dụng này lại nằm ở 2 chức năng là “Tìm quanh đây” và “Phòng trò chuyện”. Các đối tượng xấu đã lợi dụng 2 tính năng này để thực hiện hành vi “chăn rau”, dụ dỗ lừa gạt các cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin.

Để dẹp bỏ tình trạng này, công ty phát triển ứng dụng Zalo đã tiến hành tạm dừng 2 tính năng này tại một vài thành phố lớn và tiến tới loại bỏ hoàn toàn.